You are currently viewing Tajemnice Gai – wiek 7-11 lat

Tajemnice Gai – wiek 7-11 lat

  • Post author:
  • Post category:WARSZTATY

Jak można zainstalować bazę na Księżycu? Jak skonstruować budynek odporny na trzęsienia ziemi? Jak zorganizować misję bezpieczeństwa, np. po powodzi?
Zabawa połączona z nauką przy wykorzystaniu klocków LEGO i programu LEGO WeDo. Najpierw dzieci obejrzą krótki film, potem spróbują samodzielnie rozwiązać podany problem.
czas trwania: 90 min.
poziom trudności: średni
cena: 40 zł ( przy opłacie za semestr =12 spotkań ( 24 godziny lekcyjne)- 450,-zł

Rejestracja