You are currently viewing Pomoc w nauce we wszystkich przedmiotach – wiek 7- 15 lat

Pomoc w nauce we wszystkich przedmiotach – wiek 7- 15 lat

  • Post author:
  • Post category:WARSZTATY

Wyjaśnianie trudnych pojęć w przystępny sposób, utrwalanie zdobytej wiedzy. Terminy spotkań i tematy ustalane indywidualnie.
czas trwania: 45 min. cena: 40 zł

Rejestracja